పర్యాటకులు వేసవిలో హిల్ స్టేషన్ లో షికారు చేయడానికి ఇష్టపడతారు.

తక్కువ బడ్జెట్‌తో సందర్శించే హిల్ స్టేషన్లు చాలా ఉన్నాయి 

మీ ప్రయాణాన్ని రూ. 5,000 కంటే తక్కువ ఖర్చుతో చేయవచ్చు 

 1000 రూపాయలకే ఇక్కడ బస చేయవచ్చు

మెక్‌లియోడ్‌గంజ్ (హిమాచల్ ప్రదేశ్)

ఇక్కడ తక్కువ ధరలకు గృహవసతి, ఆహారం అందుబాటులో ఉంటాయి

 కసోల్  (హిమాచల్ ప్రదేశ్)

ఇక్కడ మీరు తక్కువ ఖర్చుతో యాత్రను చేయవచ్చు

 అల్మోరా (ఉత్తరాఖండ్)

ఇక్కడి ప్రయాణం చౌకగా ఉంటుంది

రాణిఖేత్ (ఉత్తరాఖండ్)

ఈ హిల్ స్టేషన్ కూడా చౌకగా ప్రయాణించవచ్చు 

ముస్సోరీ (డెహ్రాడూన్)