అత్యధిక రీమేక్ చిత్రాల్లో నటించిన స్టార్ హీరోలు వీరే..

రజనీకాంత్  (48 రీమేక్ చిత్రాలు)

చిరంజీవి (30 రీమేక్ చిత్రాలు)

వెంకటేష్ (26 రీమేక్ చిత్రాలు)

కమల్ హాసన్ (25 రీమేక్ చిత్రాలు)

విజయ్ థలపతి (14 రీమేక్ చిత్రాలు)

బాల కృష్ణ (12 రీమేక్ చిత్రాలు)

పవన్ కళ్యాణ్ (12 రీమేక్ చిత్రాలు)