వసంతకాలంలో ట్రెక్కింగ్‌ చేయదగిన అనువైన ప్రదేశాలు ఇవే..

ఉత్తరాఖండ్‌లోని దయారా బుగల్‌ ట్రెక్‌

కర్ణాటకలోని తారియండమాల్‌ ట్రెక్‌

మహారాష్ట్రలోని రాజ్మాచి ఫోర్ట్‌ ట్రెక్‌

సిక్కింలోని జోంగ్రీ ట్రెక్‌

ఉత్తరాఖండ్‌లోని వ్యాలీ ఆఫ్‌ ఫ్లవర్స్‌ ట్రెక్‌

ఉత్తరాఖండ్‌లోని రూప్‌కుండ్‌ ట్రెక్‌

గోవాలోని ఆరంబల్‌ ట్రెక్‌