ఓ వ్యక్తి దోశ చేసే వీడియో వైరల్‌ అవుతోంది

Credit: Social Media 

ఈ దోశకు 'ఎయిర్‌ప్లేన్' దోశ అని పేరు

Credit: Social Media 

దోశలు వేయడంలో ఇతనిది డిఫ్రెంట్ స్టైల్

Credit: Social Media 

టిఫిన్ ప్రియులను ఆకట్టుకుంటున్న అంకుల్ విన్యాసాలు 

Credit: Social Media 

దోశ వేసిన తర్వాత ఏం చేస్తున్నాడో మీరే చూడండి..

Credit: Social Media 

దోశ పిండిని పెనంపై వేగంగా వేశాడు..

Credit: Social Media