విషాదం

కాజల్ జీవితంలో

తనకున్న వ్యాధిపై క్లారిటీ ఇచ్చిన టాలీవుడ్ చందమామ 

ఐదేళ్ల వయస్సు నుంచి బ్రాంకియల్ ఆస్తమా వ్యాధితో బాధపడుతున్న కాజల్ 

ఇప్పటికీ తన వెంట ఇన్‌హేలర్‌ ఉంటుందని స్పష్టత