ప్రపంచంలో కొన్ని భవనాలు వింతగా ఉంటాయి

కొన్ని భవనాలు తలక్రిందులుగా ఉండగా.. మరికొన్ని పడిపోతున్నట్లుగా ఉంటాయి.. 

అలాంటి వింత భవనాలు ఎక్కడెక్కడున్నాయో తెలుసా

ఫ్రాన్స్ లో బబుల్ హౌస్ 1975 -1989 మధ్య నిర్మించబడింది. కుటుంబంతో కలిసి ఫ్రాన్స్ పర్యటనలో మీరు ఈ ప్రదేశానికి వెళ్లవచ్చు

కాన్సాస్ సిటీ లైబ్రరీ ముందు భాగంలో ఒక పుస్తకం ఆకారం ఇవ్వబడింది. ఇది చాలా ఆకర్షణీయంగా ఉంది

పెన్సిల్వేనియాలో షూ ఆకారంలో నిర్మించిన హైన్స్ షూ హౌస్ చూడటానికి పెన్సిల్వేనియా సందర్శకులు ఖచ్చితంగా వస్తారు

1997లో బుట్ట ఆకారంలో నిర్మించిన లాంగ్‌బర్గర్ ప్రధాన కార్యాలయన్ని లాంగ్‌బర్గర్ హెడ్‌క్వార్టర్స్ అని పిలుస్తారు

మీరు జార్జియాను సందర్శించాలని ప్లాన్ చేస్తున్నట్లయితే, ముఖభాగం తలక్రిందులుగా చేయబడిన మనోహరమైన ఉల్టా రెస్టారెంట్‌లో తినవచ్చు