నిస్సహాయుల కోసం తన జీవితాన్ని అంకితం చేసిన మదర్ థెరిసా గురించి ఎవరికి తెలియకుండా ఉంటుంది..?

మదర్ థెరిసా నార్త్ మెసిడోనియాలోని స్కోప్జేలో 1910లో ఆగ్నెస్ గోంక్సా బోజాక్సీయు జన్మించారు. మదర్ థెరిసా ఎనిమిదేళ్ల వయసులో ఆమె తండ్రి కుటుంబాన్ని పేదరికంలోకి నెట్టారు. 

ఆమె చర్చిలో పెరిగింది. 12 సంవత్సరాల వయస్సులో, ఆమె సన్యాసిని కావాలని నిర్ణయించుకుంది.

18 సంవత్సరాల వయస్సులో ఆమె క్యాథలిక్ సిస్టర్స్ ఆఫ్ లోరెటో ఆర్డర్‌లో చేరడానికి డబ్లిన్ వెళ్ళింది.

1950లో మదర్ థెరిసా కోల్‌కతాలో మిషనరీస్ ఆఫ్ ఛారిటీ అనే స్వచ్ఛంద సంస్థను స్థాపించి సుమారు 45 ఏళ్లపాటు ప్రజల సేవలో పాల్గొంది.

మదర్ థెరిసా 45 సంవత్సరాలకు పైగా భారతదేశంలోని పేద రోగులకు చేసిన సేవకు నోబెల్ శాంతి బహుమతిని పొందారు.

ఒక కొత్త డాక్యుమెంటరీ మదర్ థెరిసా యొక్క మరొక కోణాన్ని వెల్లడిస్తుంది, ఆమె పేదరికం మంచిదని భావించింది.