సామ్‏సంగ్ గేలాక్సీ 20 (S20 FE).. తగ్గిన ధర రూ.9000.. ప్రస్తుత ధర రూ.40,999

వివో ఎక్స్ 50 (Vivo X50).. తగ్గిన ధర రూ.5000... ప్రస్తుత ధర రూ.29,990

వివో వి 19 (Vivo V19).. తగ్గిన ధర రూ.3000.. ప్రస్తుత ధర రూ.21,990

షియోమి మి 10 (Xiaomi Mi 10 ).. తగ్గిన ధర రూ.5000... ప్రస్తుత ధర రూ.44,999

షియోమి మి 10టీ (Xiaomi Mi 10T).. తగ్గిన ధర రూ.3000... ప్రస్తుత ధర రూ.32,999

ఎల్జీ వింగ్ (LG Wing) .. తగ్గిన ధర రూ.10,000.. ప్రస్తుత ధర రూ.59,990