శ్రద్ధా కపూర్ సోషల్ మీడియాలో లేటెస్ట్ ఫొటోస్‌ను షేర్ చేసింది..