నవ్వుతున్న శిఖర్ ధావన్

credit: Shikhar Dhawan

బ్యాట్‌ని చెక్ చేస్తున్న శిఖర్ ధావన్

credit: Shikhar Dhawan

డ్యాన్స్ చేస్తున్న శిఖర్ ధావన్

credit: Shikhar Dhawan

డ్రమ్స్ వాయిస్తున్న శిఖర్ ధావన్

credit: Shikhar Dhawan

ప్రత్యేక స్టెప్ లో శిఖర్ ధావన్

credit: Shikhar Dhawan

రషీద్ ఖాన్,రబాడల ఫన్నీ రియాక్షన్

credit: Shikhar Dhawan