ప్రతి వాటర్‌ బాటిల్‌పై కొన్ని చారలు లేదా గీతలు ఉంటాయి

వాటర్ బాటిల్స్‌పై ఈ లైన్‌లు ఎందుకు ఉంటాయో ఎప్పుడైనా ఆలోచించారా

ఇలా ఎందుకు ఉంటాయో.. దీని వెనుక సైన్స్ ఏంటో తెలుసుకుందాం

వాటర్ బాటిళ్లపై ఉండే ఈ లైన్లు స్టైల్ కోసం, డిజైన్‌ కోసం అనుకుంటే పొరబడ్డట్టే

వీటిని తయారు చేయడానికి హార్డ్ ప్లాస్టిక్‌కు బదులుగా మృదువైన ప్లాస్టిక్‌ను ఉపయోగిస్తారు

ఇటువంటి ప్లాస్లిక్‌తో తయారు చేసిన వాటర్ బాటిళ్లపై లైన్లు లేకపోతే.. బాటిల్‌ వంగిపోయి, విరిగిపోతాయి

బాటిళ్లపై ఈ లైన్లు ఉండటానికి మరో కారణం బాటిల్‌ పట్టుకుని నీళ్లు తాగేటప్పుడు పట్టుకోవడానికి గ్రిప్ వస్తుంది

తద్వారా బాటిల్ చేతిలో నుంచి జారిపోకుండా, చేతితో పట్టుకోవడానికి సౌకర్యవంతంగా ఉంటుంది