చిన్న వయసులో సచిన్ టెండూల్కర్

credit: sachin Tendulkar instagram

సోషల్ మీడియాలో ఫొటో షేర్ చేసిన సచిన్

credit: sachin Tendulkar instagram

శివాజీ పార్క్ బస్సులో కూర్చున్న సచిన్

credit: sachin Tendulkar instagram

బస్సులో కిటికీ పక్కన కూర్చున్న  సచిన్

credit: sachin Tendulkar instagram

బస్సు నుంచి తొంగిచూస్తున్న సచిన్ టెండూల్కర్

credit: sachin Tendulkar instagram

credit: sachin Tendulkar instagram

శివాజీ పార్క్‌లో సచిన్ టెండూల్కర్