ఖడ్గమృగంపై దాడికి  యత్నించిన పులి..

అంతలోనే  అదిరిపోయే ట్విస్ట్..

పులిపై ఎదురుదాడికి  దిగిన రైనో..

బెంగాల్ టైగర్  పరుగో పరుగు..