మార్చిలో రికార్డు స్థాయిలో హుండీ ఆదాయం

హుండీ ద్వారా రూ.128కోట్ల 61లక్షల ఆదాయం

19లక్షల 72వేల 656మంది భక్తులు దర్శించుకున్నారు

 తలనీలాలు సమర్పించిన  భక్తుల సంఖ్య  9లక్షల 48వేల 587మంది