హ్యాంగర్‌లో చొక్కాను వేలాడదీయడం వల్ల దాని ప్రెస్‌కు నష్టం జరగదు

కాలర్పై  చొక్కా వేలాడదీయడం చొక్కా ప్రెస్‌ను దెబ్బతీస్తుంది

చొక్కాకి చిన్న లూప్ ఉంది

అది లూప్ డిజైన్ కంటే కూడా హ్యాంగింగ్ కోసం వాడతారు

ఈ ఉచ్చులను ఉపయోగించి చొక్కా వేలాడదీయబడుతుంది.

దీని కారణంగా చొక్కా మీద ముడతలు ఉండవు

మేకర్స్ దీనికి 'లాకర్ లూప్' అని పేరు పెట్టారు.

తరువాత దీనిని ఫెయిరీ లూప్, ఫాగ్ ట్యాగ్ లేదా ఫ్రూట్ లూప్ అని పిలిచారు

ఈ ట్రెండ్‌ను అనేక ఇతర బ్రాండ్‌లు కూడా అనుసరించాయి

(Source: TOI)