ఇండియాలో ప్రారంభమైన  రియల్‌మీ బడ్స్ ఎయిర్ 3

రెండు రంగులలో Realme ఇయర్‌ బడ్స్

 గెలాక్సీ వైట్, స్టార్రీ బ్లూ అనే రెండు రంగుల్లో రియల్‌మీ ఇయర్ బడ్స్

Realm ఇయర్‌బడ్‌ల ధర 3999 రూపాయలు

ఈ ఇయర్‌బడ్‌లు Flipkart, Realme.comలో విక్రయిస్తున్నారు