మద్యపానానికి దూరంగా ఉండాలి

 కెఫిన్‌ తీసుకోకూడదు

కొవ్వు పదార్థాలు వద్దు

 చేపలు  తినకూడదు

బొప్పాయికు దూరంగా ఉండాలి

పొగాకు జోలికి వెళ్లకూడదు