కోవిడ్ బూస్టర్ డోస్‌ను ఆమోదించిన కేంద్ర ప్రభుత్వం

కరోనా బూస్టర్ డోస్ ఏప్రిల్ 10 నుండి అందుబాటులో ఉంటుంది

18+ వయస్సు గల వ్యక్తులకు బూస్టర్ డోస్

ప్రైవేట్ టీకా కేంద్రాల్లో బూస్టర్ డోస్ అందుబాటులో ఉంటుంది

రెండవ డోస్ 9 నెలలు పూర్తయిన తర్వాతే బూస్టర్ డోస్

60+ ఉన్నవారికి తక్కువ మోతాదులో బూస్టర్ డోస్

12 నుంచి 14 సంవత్సరాల పిల్లలకు కోవిడ్ టీకాలు