స్వయంభువుగా వెలసిన శివలింగం.. మదరాంతేశ్వర స్వామిగా పూజలు

 ఆలయంలో దక్షిణంవైపు ఓగోడపై వినాయకుడి విగ్రహం

 ఆలయంలో దక్షిణంవైపు ఓగోడపై వినాయకుడి విగ్రహం

 మూడంతస్తులతో నిర్మించిన ఈ ఆలయ వాస్తు, శిల్పకళా కౌశలం చాలా ప్రత్యేకం 

గుడిని ధ్వంసం చేయడానికి వెళ్లి టిప్పు సుల్తాను 

మనసు మార్చుకుని దాడి చేసినట్లుగా లాంఛనప్రాయంగా బయటి వైపు గోడపై కత్తితో వేటు