పాల ఉత్పత్తులు

 కూల్‌ డ్రింక్స్‌

స్వీట్ ఎక్కువగా ఉండే పదార్థాలు

 ప్రాసెస్‌డ్‌  మాంసాహారం

వైట్‌ రైస్‌