సోషల్ మీడియా నుంచి తప్పుకున్న పమేలా 

కోట్ల మంది ఫాలోవర్లు ఉన్న హాలీవుడ్ నటి

అసభ్యకర కామెంట్లు చూడలేక తప్పుకుంటున్నా..

ఇక  ప్రకృతిలో ఉంటూ.. పుస్తకాలు చదువుతూ..