షుగర్ పేషేంట్స్ రోజుకి గ్రా. 50 పచ్చి ఉల్లి పాయలను ఖచ్చితంగా తినాలి.

ఉదయం పచ్చిది తిన్నా సరే, అన్నంలో కలుపుకుని తిన్నా సరే.. పచ్చిది మాత్రం తినాలి.

50 గ్రాముల పచ్చి ఉల్లిపాయ 20 యూనిట్ల ఇన్సులిన్ తో సమానం.

7 రోజులు క్రమం తప్పకుండా తింటే చాలు ఫుల్ హై లో ఉన్న షుగర్ కంట్రోల్ లోకి వస్తుంది.

50 గ్రాములు ఒకేసారి తినలేకపోతే ఉదయం, మధ్యాహ్నం, సాయంత్రం.. వీలైనప్పుడు తినాలి

పచ్చి ఉల్లిపాయతో పెరుగు పచ్చడి, లేదా పచ్చిపులుసు చేసుకుని అన్నంతోపాటు తిన్నా సరిపోతుంది.