మంచి పోషకాలు ఉన్న ఆహారాన్ని తీసుకోవాలి

 శారీరక శ్రమకు అధిక ప్రాధాన్యత ఇవ్వాలి

రోజులో తప్పనిసరిగా 7  నుంచి 8 గంటల నిద్ర

యోగా, మెడిటేషన్  చేయడం

 స్మార్ట్‌ ఫోన్‌లు, గ్యాడ్జెట్లకు కేటాయించే సమయాన్ని తగ్గించాలి