సెరాంపూర్ సెనేట్ విశ్వవిద్యాలయం   (పశ్చిమ బెంగాల్, 1818)

కలకత్తా విశ్వవిద్యాలయం (పశ్చిమ బెంగాల్, 1857)

ముంబై విశ్వవిద్యాలయం (మహారాష్ట్ర, 1857)

మద్రాస్ విశ్వవిద్యాలయం (తమిళనాడు, 1857)

అలీఘర్ ముస్లిం విశ్వవిద్యాలయం (ఉత్తరప్రదేశ్, 1875)

పంజాబ్ విశ్వవిద్యాలయం (చండీగఢ్, 1882)

అలహాబాద్ విశ్వవిద్యాలయం (ఉత్తరప్రదేశ్, 1887)

బనారస్ హిందూ విశ్వవిద్యాలయం  (ఉత్తరప్రదేశ్, 1916)

మైసూర్ విశ్వవిద్యాలయం (కర్ణాటక, 1916)

పాట్నా విశ్వవిద్యాలయం (బీహార్, 1917)