చెన్నై: 22 క్యారెట్ల 10 గ్రాముల బంగారం ధర రూ.49,260, 24 క్యారెట్ల ధర రూ.53,740

ముంబై: 22 క్యారెట్ల 10 గ్రాముల బంగారం ధర రూ.48,560, 24 క్యారెట్ల ధర రూ.52,980

ఢిల్లీ: 22 క్యారెట్ల 10 గ్రాముల బంగారం ధర రూ.48,710, 24 క్యారెట్ల ధర రూ.53,140

కోల్‌కతా: 22 క్యారెట్ల 10 గ్రాముల బంగారం ధర రూ.48,560, 24 క్యారెట్ల ధర రూ.52,980

బెంగళూరు: 22 క్యారెట్ల 10 గ్రాముల బంగారం ధర రూ.48,610, 24 క్యారెట్ల ధర రూ.53,030

హైదరాబాద్‌: 22 క్యారెట్ల 10 గ్రాముల బంగారం ధర రూ.48,560, 24 క్యారెట్ల ధర రూ.52,980

విజయవాడ: 22 క్యారెట్ల 10 గ్రాముల బంగారం ధర రూ.48,560, 24 క్యారెట్ల ధర రూ.52,980