వాహనాదారులరా అలర్ట్..

ట్రాఫిక్ రూల్స్ బ్రేక్ చేస్తే  అంతే సంగతులు..

ఏ ఏ తప్పుకు ఎంత కట్టాలో తెలుసా ?

కొత్త ట్రాఫిక్ నిబంధనలు తెసుకొండి..