భూమి వైపు వేగంగా దూసుకువస్తున్న అతిపెద్ద తోకచుక్క 

credit:  social media

 గంటకు 35,405 కిలోమీటర్ల వేగంతో వస్తున్న తోకచుక్క

credit:  social media

తోకచుక్క బరువు 500 ట్రిలియన్ టన్నులు

credit:  social media

పరిమాణంలో మార్స్‌ మూన్‌ పోబోస్‌, డిమోస్‌ కంటే 50 రెట్టు పెద్దది 

credit:  social media

NASA ప్రకారం, కామెట్ భూమికి ఎటువంటి ముప్పు లేదు

credit:  social media

కామెట్‌కు C/2014 UN271 అని పేరు పెట్టారు

credit:  social media

నవంబర్ 2010లో మొదటిసారి తోకచుక్క గుర్తింపు  

credit:  social media

తోకచుక్క బిలియన్ల సంవత్సరాల నాటిది

credit:  social media