బాలయ్య సినిమా కోసం ఫాంలో ఉన్న యంగ్ హీరో..

పోలీస్ ఆఫీసర్‏గా కనిపించనున్న స్టార్..

బాలకృష్ణ, బోయపాటి సినిమా అప్‏డేట్..

గేస్ట్ రోల్‏లో కనిపించనున్న  'లక్ష్య' హీరో