ఈ వారం థియేటర్‌, ఓటీటీలో విడుదల కానున్న చిత్రాలు ఇవే..

అహింస  (థియేటర్‌లో జూన్ 2న)

నేను స్టూడెంట్‌ సార్‌ (థియేటర్‌లో జూన్ 2న)

ఐక్యూ (థియేటర్‌లో జూన్ 2న)

పరేషాన్‌ (థియేటర్‌లో జూన్ 2న)

చక్రవ్యూహం (థియేటర్‌లో జూన్ 2న)

ఎ బ్యూటిఫుల్‌ లైఫ్‌ (హాలీవుడ్‌)  (నెట్‌ఫ్లిక్స్‌, జూన్‌ 1)

ఇన్ఫినిటీ స్టోర్మ్‌ (హాలీవుడ్‌) (నెట్‌ఫ్లిక్స్‌, జూన్‌ 1)

విశ్వక్  (జీ 5, జూన్ 2న)

ఈవిల్‌ డెడ్‌ రైజ్‌ (హాలీవుడ్‌) (బుక్ మై షో, జూన్ 2న)