అమ్మ అమ్మ (రఘువరన్‌ బీటెక్‌)

తరగని భరువైనా (కేజీఎఫ్‌)

 ఏ నోము నోచిందో (యోగి)

పెదవే పలికిన మాటల్లోనే (నాని)

వంద దేవుళ్లే (బిచ్చగాళ్లు)

నాలో నిను చూసుకోగా (అభిషేకం)