భూమి మీదున్న మొత్తం  చీమల బరువు మనుషుల బరువుతో సమానం.

నీలి తిమింగలం గుండె 200కిలోల  బరువుంటుంది.

నీలి తిమింగలం గుండె 200కిలోల  బరువుంటుంది.

ఆక్టోపస్‌లకు  వెన్నెముక ఉండదు

ఐస్‌లాండ్‌, గ్రీన్‌ లాండ్‌, అంటార్కిటికాల్లో చీమలుండవు