నీమాన్ మార్కస్ లిమిటెడ్ ఎడిషన్ ఫైటర్  ($11 మిలియన్)

1949 E90 AJS పోర్కుపైన్ ($7 మిలియన్)

Ecosse ES1 స్పిరిట్ ($3.6 మిలియన్)

హిల్డెబ్రాండ్ & వోల్ఫ్ముల్లర్ ($3.5 మిలియన్)

BMS నెహ్మెసిస్ ($3 మిలియన్)

హార్లే డేవిడ్‌సన్ కాస్మిక్  స్టార్‌షిప్ ($1.5 మిలియన్)

డాడ్జ్ టోమాహాక్ V10 సూపర్ బైక్ ($500,000 మిలియన్)

Ecosse FE Ti XX టైటానియం సిరీస్ ($300,000 మిలియన్)

డుకాటీ డెస్మోసెడిసి D16RR NCR M16 ($232,500 మిలియన్)

డుకాటీ టెస్టా స్ట్రెయిట్స్ NCR Machina Nera కాన్సెప్ట్ ($225,000 మిలియన్)