మీరు మీ మొబైల్‌ను భద్రంగా ఉంచుకోవాలంటే ఈ తప్పు చేయకండి

మొబైల్ ఛార్జింగ్ పెట్టి కాల్ చేస్తే ఫోన్ పాడవుతుంది

రాత్రంతా మొబైల్‌ని ఛార్జ్‌లో ఉంచడం వల్ల దెబ్బతింటుంది

చాలా మంది తమ మొబైల్‌ని ఛార్జ్ చేయడానికి లోకల్ ఛార్జర్‌ని ఉపయోగిస్తారు. అలా చేయకూడదు

మొబైల్ ఛార్జింగ్ పెట్టి గేమ్ ఆడటం వల్ల మొబైల్ పేలిపోతుంది