వాయిదా పడిన మిస్ వరల్డ్ ముంగింపు కార్యక్రమం

పలువురు పోటీదారులకు కరోనా పాజిటివ్

ఇండియా నుంచి పోటీలో పాల్గొంటున్న మానస  వారణాసి

మానస వారణాసికి కరోనా పాజిటివ్

మిస్ ఇండియా వరల్డ్ 2020 కిరీటం పొందిన మానస వారణాసి