అందాల  మలైకా అరోరా

తన డ్రసింగ్ తో అభిమానులను కట్టేసింది మలైక

లేట్ నైట్ పార్టీలో ఇలా మెరిసింది ఈ బ్యూటీ 

తెల్లటి టాప్-జీన్స్‌తో హాట్ గా మెరిసింది 

మరిన్ని ఫోటోలు చూడండి