సినిమా సినిమాకు మహేష్ మేకోవర్ చూస్తే మతిపోవాల్సిందే..

యువరాజు.. 

టక్కరి దొంగ.. కౌబాయ్ 

నాని.. 

భరత్ అనే నేను. 

సరిలేరు నీకెవ్వరు.. 

సర్కారు వారి పాట..