ఉప్పును మితంగా తీసుకోవాలి.

ఫ్రై చేసిన ఆహారం తినొద్దు

పాల ఉత్పత్తులు తక్కువగా తినాలి

ధూమపానం చేయొద్దు

చక్కెర ఎక్కువ ఉన్న డ్రింక్స్ తాగొద్దు