అందవిహీనంగా కనిపించే పగిలిన పెదవులు  

పగిలిన పెదాలను నివారించే ఇంటి చిట్కాలు 

కోమలంగా మార్చే అలోవెరా జెల్

పొడిబారిన పెదవులకు తేనె

అందంగా కనిపించేలా చేసేందుకు ఆముదం

మృతకణాలను తొలగించేందుకు కొబ్బరి నూనె