2021 మార్చి 31లోపు బ్యాంక్ అకౌంట్‏కు ఆధార్ నంబర్ లింక్ చేయాలి.

ఆఫ్‌లైన్ లేదా ఆన్‌లైన్ ద్వారా ఆధార్ లింక్ చేయవచ్చు.

ఆన్‌లైన్‏లో చేయాలంటే.. నెట్ బ్యాంకింగ్ లాగిన్ అవ్వాలి.

అందులో సర్వీసెస్ ఆప్షన్ పై క్లిక్ చేయాలి.

అనంతరం ఆధార్ నంబర్ ఎంటర్ చేయాలి.

బ్యాంక్ అకౌంట్‏కు ఆధార్ లింక్ చేయకపోతే మీఖాతా పనిచేయదు.