డోలవీరాలో సింధు లోయ నాగరికతకు సంబంధించిన పురాతన శిధిలాలు లభ్యం

లోథాల్ ప్రపంచంలోనే మొదటి రేవు పట్టణం.. రత్నాల ఆభరణాల తయారీలో నిపుణులుగా ప్రపంచ ఖ్యాతి

తమిళనాడు లోని ఓ చిన్న పట్టణం పూమ్పుహార్.. చోళ రాజుల రాజ్యానికి రాజధానిగా వుండేదని తెలుస్తోంది.

అతి పురాతన సముద్ర రేవు పట్టణం ముజిరిస్.. దక్షిణ భారత దేశ ప్రజలు ఈజిప్షియన్ లు గ్రీకులు, రోమన్ లతో వ్యాపారాలు చేసేవారు

హరప్ప చరిత్రకు సజీవ సాక్ష్యం కాలిబంగాన్  ప్రపంచపు మొట్ట మొదటి దున్నిన పొలం వెలుగులోకి వచ్చిన ప్రాంతం

కర్ణాటకలోని పట్టదక్కాల్ కు చాళుక్య రాజుల చారిత్రక స్మారకాలతో ప్రత్యేక గురింపు