1801802233 నెంబర్‌కు మిస్‌డ్‌ కాల్‌ ఇస్తే చాలు..

01202303090 టోల్‌ ఫ్రీ నెంబర్‌కు కాల్‌ చేయడం ద్వారా..

'BAL' అని టైప్‌చేసి.. స్పేస్‌ ఇచ్చి అకౌంట్‌ నెంబర్‌ను 5607040కు పంపండి..

'పీఎన్‌బీ' కస్టమర్‌ సర్వీస్‌ నెంబర్‌.. 1801802222కు సంప్రదించడం ద్వారా..

'పీఎన్‌బీ' మొబైల్‌ యాప్‌ ద్వారా.. సులభంగా ఖాతాలో ఉన్న బ్యాలెన్స్‌ తెలుసుకోవచ్చు.