ఏ రాశుల వారికి  ఏ రంగులు మేలు చేస్తాయో తెలుసా..?

ఎరుపు, తెలుపు, పసుపు

మేషం

ఏ రాశుల వారికి  ఏ రంగులు మేలు చేస్తాయో తెలుసా..?

వృషభం

ఆకుపచ్చ రంగు.

ఏ రాశుల వారికి  ఏ రంగులు మేలు చేస్తాయో తెలుసా..?

మిథునం

లేత పసుపు, ఆకుపచ్చ, గులాబి, తెలుపు.

ఏ రాశుల వారికి  ఏ రంగులు మేలు చేస్తాయో తెలుసా..?

కర్కాటకం

తెలుపు, వెండి.

ఏ రాశుల వారికి  ఏ రంగులు మేలు చేస్తాయో తెలుసా..?

సింహం

బంగారం,  నారింజ

ఏ రాశుల వారికి  ఏ రంగులు మేలు చేస్తాయో తెలుసా..?

కన్య

 నీలం, ఆకుపచ్చ, పసుపు తెలుపు

ఏ రాశుల వారికి  ఏ రంగులు మేలు చేస్తాయో తెలుసా..?

 తుల

తెలుపు,  లేత నీలం

ఏ రాశుల వారికి  ఏ రంగులు మేలు చేస్తాయో తెలుసా..?

వృశ్చికం

తెలుపు, ఎరుపు, గోధుమ రంగు

ఏ రాశుల వారికి  ఏ రంగులు మేలు చేస్తాయో తెలుసా..?

ధనస్సు

ముదురు పసుపు, నారింజ

ఏ రాశుల వారికి  ఏ రంగులు మేలు చేస్తాయో తెలుసా..?

 మకరం

నలుపు, ముదురు గోధుమ, ఆకుపచ్చ

ఏ రాశుల వారికి  ఏ రంగులు మేలు చేస్తాయో తెలుసా..?

కుంభం

లేత నీలం, తెలుపు రంగులు

ఏ రాశుల వారికి  ఏ రంగులు మేలు చేస్తాయో తెలుసా..?

మీనం

పసుపు, నారింజ రంగులు