హనీమూన్ జంటలకు  టర్కీ చాలా బెస్ట్.. చూడాల్సిన ప్రదేశాలు ఇవే..

ఇస్తాంబుల్.. 

పాముకల్..

అంటాల్య.. 

కప్పడోసియా..

ఇజ్మీర్.. 

అంకారా..