ఇవి మీకు తెలుసా

ఇవి మీకు తెలుసా

భూకంపాల రాక‌ను ముందుగా ఏజీవి ప‌సిగ‌ట్ట‌గ‌ల‌దు: పాము

ఇవి మీకు తెలుసా

జ‌ప్పా అనే న‌గ‌రం ఏదేశంలో ఉంది: ఇజ్రాయెల్‌

ఇవి మీకు తెలుసా

మాన‌వ శ‌రీరంలో ఎక్కువ ఎముక‌లు క‌లిగిన భాగం: చెయ్యి

ఇవి మీకు తెలుసా

పొడ‌వైన మ‌నుషులున్న దేశం: నెద‌ర్లాండ్స్‌

ఇవి మీకు తెలుసా

ఎలుక‌ల దేవాల‌యం ఏ రాష్ట్రంలో ఉంది: రాజ‌స్థాన్‌

ఇవి మీకు తెలుసా

లిబియాలో 90 శాతం ఎడారి క‌లిగి ఉంటుంది.

ఇవి మీకు తెలుసా

డాల్ఫిన్లు ఒక‌దానికొక‌టి పేర్లు పెట్టుకుంటాయి.

ఇవి మీకు తెలుసా

పిల్లి చెవిలో 32 కండ‌రాలు ఉంటాయి.