పచ్చిపాలను చర్మ సమస్యలను తొలగిస్తాయి.

పచ్చిపాలను మాయిశ్చరైజర్‏గా ఉపయోగించవచ్చు.

పచ్చిపాలను ముఖ సౌందర్యం కోసం వినియోగించాలి.

ఫేస్ ప్యాక్‏లో పచ్చిపాలను కలుపుకోండి.

 పచ్చిపాలతో చర్మాన్ని ఎక్స్‏ఫోలియేట్ చేయ్యోచ్చు.