వేసవిలో టూర్స్ కోసం అందమైన ప్రదేశాలు..

పోచార వాటర్ ఫాల్స్.. (నిర్మల్)

కొల్లేరు సరస్సు పక్షుల అభయారణ్యం. (కొల్లేరు)

 హార్సిలీ హిల్స్.. (మదనపల్లె)

నెహ్రూ జూలాజికల్ పార్క్..  (హైదరాబాద్)

సాలర్ జంగ్ మ్యూజియం. (హైదరాబాద్)