రోడ్ ట్రిప్ ఎంజాయ్ చేస్తారా ?.. ఇవే బెస్ట్ ప్లేసెస్.. 

ముంబై టూ గోవా.. 

కోల్‏కత్తా టూ షిల్లాంగ్.. 

షిల్లాంగ్ టూ మావ్లి్న్నాంగ్.. 

బెంగుళూరు నుంచి హంపి.. 

 చెన్నై నుంచి పాండిచ్చేరి..