రూ.15వేల ఖర్చుతో ఇండియాలోని ఈ ప్రాంతాలను చుట్టేయ్యొచ్చు..

జైసల్మేర్ (రాజస్థాన్)

 కనాటల్ (ఉత్తరాఖండ్)

రిషికేశ్ (ఉత్తరాఖండ్)

వాయనాడ్ (కేరళ)

ఔలి (ఉత్తరాఖండ్)