విలనిజంలో మెప్పించిన హీరోయిన్స్.. రమ్యకృష్ణ టూ సమంత.. 

రమ్యకృష్ణ.. నరసింహా  

భానుప్రియ.. గూఢాచారి 

సమంత.. పత్తు ఎంద్రాకుల్లా (తమిళ్)

సౌందర్య.. మనసిస్తా రా

త్రిష.. ధర్మయోగి.

వరలక్ష్మీ శరత్ కుమార్.. క్రాక్. 

రాశీ.. నిజం. 

మౌనీ రాయ్.. బ్రహ్మస్త్ర.