వేడుకలు మరియు పార్టీలలో షాంపైన్ కూడా ముఖ్యమైన భాగంగా మారింది.

అది చూడగానే షాంపేన్ బాటిల్ లో ఏం నింపారో అని గుర్తుకు వస్తుంది

షాంపైన్ అంటే మెరుపు వైన్ అంటే షాంపైన్ వైన్‌తో నిండి ఉంటుంది

షైనింగ్  వైన్ ప్రత్యేకంగా చేయబడినది

దీని కారణంగా, షాంపైన్లో చిన్న చిన్న బుడగలు కనిపిస్తాయి

దాని ప్రత్యేక తయారీ కారణంగా, దానిలో వాయువు ఏర్పడుతుంది.

షాంపైన్ కోసం వివిధ రకాల ద్రాక్షలను జ్యూస్ చేస్తారు

రసంలో రసాయన మిక్సర్ కిణ్వ ప్రక్రియ జరుగుతుంది

రసం చాలా సంవత్సరాలు కిణ్వ ప్రక్రియలో ఉంచబడుతుంది.

ఆ తర్వాత ఆ రసాన్ని సీసాలో నింపి ఏళ్ల తరబడి తలక్రిందులుగా ఉంచుతారు.

సీసాలో కార్బన్ డయాక్సైడ్ మరియు ఆల్కహాల్ ఉత్పత్తి అవుతాయి

సీసాలో కార్బన్ డయాక్సైడ్ మరియు ఆల్కహాల్ ఉత్పత్తి అవుతాయి

అప్పుడు దాని కవర్ కార్క్తో భర్తీ చేయబడుతుంది

చాలా రోజుల పాటు బాటిల్‌ని తలక్రిందులుగా ఉన్న తర్వాత షైనింగ్  వైన్ సిద్ధంగా ఉంటుంది.